اکتشاف کودکانه

بچه که بودم فکر می کردم خدا تو کانال کولر است! وقتی می گفتند همین حالا که توی اتاق نشستی خدا هست ولی تو نمی بینی من هم جای دیگری جز  کانال کولر که از دریچه ی اتاق خیلی تاریک و مرموز به نظر می رسید برایش متصور نمی شدم!!!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید