دوره خوانی

"خورشید همچنان می دمد" همینگوی را برای بار دوم دست گرفته ام. اولین بار زمستان بود و رمضان. شاید 74 یا 75. مادرم از قضا روزه می گرفت! به حق چیزهای ندیده و نشنیده! البته یکی دوسالی بیشتر دوام نیاورد. پنجِ صبح که برای سحر بلند میشد من هم بیدار می شدم. به عشق کتاب و البته خرما نیرویی که درآن سرمای صبح خیلی می چسبید. تا شش و نیم که سر و کله ی سرویس مدرسه پیدا می شد یکوری می شدم روی تخت و با لپ های ورقلمبیده یک کلّه می خواندم. انگار امتحانی چیزی داشته باشم!

کتاب مال من نبود. اگر بود که تاریخی چیزی زده بودم سرش و الان بین هفتاد و چهار و پنج دو به شک نبودم. آن روزها از پدر دوستم قرض می کردم. برگهای زرد و کهنه ای داشت و زیاد که باهاش ور می رفتی پودر می شد و می ریخت. عشقم این بود که از همین برگ زرد کهنه ها گیرم بیاید. یک حس عجیب زیرخاکی داشت و انگار خاطرات خواننده هایش را هم یدک می کشید. هر چند صفحه در میان روی همین برگهای کهنه یک مهر سیاه زشت خودنمایی می کرد: زندان قصر. فکر می کنم ده سالی زندان بود. چند سال قبل و چند سال بعد انقلاب. اقرار می کنم خواندنش برایم زود بود. دوازده، سیزده سالی بیشتر نداشتم. همینگوی را نمی شناختم. معمولا هرچه دستم می رسید می خواندم. خیلی ها  را زور که می زدم داستانش را می فهمیدم و روابط آدمها را کشف می کردم ولی از مفهوم؟.... چیزی سر در نمی آوردم.

آن سالها؛ همان دوازده، سیزده سالگی که به زور دست راست و چپم را از هم تشخیص می دادم؛ بدون این که  خودم ذره ای متوجه شده باشم یک چپ گرا محسوب می شدم! بدون این که حتی سر سوزنی بدانم چپ بودن چی هست و اصلا چپی ها حرف حسابشان چیست! ماکسیم گورکی می خواندم و" نان و شراب" اینیاتسیوسیلونه. بالاغیرتا چیزی هم سر در نمی آوردم! آنوقت انتخابات نمایندگان کلاسها که می رسید روی کاغذهای بزرگ چیزهایی می نوشتم و می زدم به در و دیوار مدرسه. خودم هم یادم نیست از روی مناعت طبع بود یا رد صلاحیت، هیچوقت کاندید نبودم. آنهایی که بودند برای تبلیغات می آمدند سراغ من. چون حرفهای گنده گنده می زدم و شعارهای قشنگ می دادم. یکجورایی در اصل دانای کل محسوب می شدم و البته چپ! روی همان کاغذهای بزرگ با خطی خوش می نوشتم "رفقا! وقت آنست که با نیروی غریزی که در ماست ........"!!! یا" رفقا! هیچکس جز خود ما به کمکمان نخواهد آمد"!!!! فکر می کنم در مدرسه شکنجه ای چیزی می دادند ما را! این را هم اصلا تحت تأثیر پینک فلوید نمی گفتم. یعنی خدا رحم کرده بود با "دیوار" چند سال بعد آشنا شدم. این قضایا تا آنجا پیش می رفت که بچه ها تک و توک نوشته های من را به عنوان آموخته های علمی شان در مدرسه می بردند خانه و تحویل پدر مادرهایشان می دادند. آنها هم لشکر می کشیدند آنجا و داد و بیداد که این خزعبلات چیست یاد جگرپاره های ما می دهید. من هم از همه جا بی خبر! پدر و مادرم؟.... بی خبرتر.

این بود که هر سال تابستان به لطف نمرات نوزده و بیست و با هزار منّت و تعهد کتبی از همان پدر از همه جا بی خبر دوباره ثبت نامم می کردند. وگرنه اخراج که هیچ، کلفت بار پرونده ام هم کرده بودند و الان کنج منزل ملیله دوزی می کردم. البته شاید هم بد نمیشد.

گذشته از اینها که متن به بیراهه رفت ، موضوع از اینجا شروع شد که دیروز نشسته بودم پشت میز و به لحظات خوب زندگی ام فکر می کردم. به همانهایی که بعد سالها باز با یادشان ذوق می کنم و دلم قنج می رود. فکر کردم آماری بگیرم ببینم اصلا تعدادشان به انگشتهای دست می رسد؟ این بود که یاد "خورشید همچنان می دمد" افتادم و حال و هوای سحری های سرد زمستانی. " لایم لایت" چارلی چاپلین هم خاطره ی همان روزهاست. این که آدم بزرگ می شود، تغییر می کند، ذهنش باز می شود، فکرش پرورش می یابد، ایده هایش گسترش، بر آن شدم یکسری از آن کتابها را دوره کنم. هرچند دیگر از آن برگهای زرد و کهنه خبری نیست.

/ 2 نظر / 5 بازدید
زهره

عزیزم ممنون که منو در چنین مکاشفه خاطره انگیزی شریک کردی[راک]