درباره الی....(واقعا سه نقطه...)

امروز یکی ار عجیب ترین برداشت ها را از فیلم "درباره الی..." شنیدم. یکی از همکاران اعتقاد داشت الی به خاطر مشکل عاطفی اش با نامزدش خودکشی کرد!!!!!!!!!!! این هم آخر و عاقبت فیلم هندی دیدن!

/ 0 نظر / 20 بازدید