از چپ،دومی

نشسته ام پشت میز کارم و هر ازچندگاهی یک نگاه چپ چپ بهش می اندازم. مدتی بود به حال خودش رهایش کرده بودم و گفتم بگذار از چند روز باقیمانده از آزادی اش حداکثر استفاده را بکند! اما دیدم کم کم دارد سرکش می شود و آنقدرها جنبه ندارد و از همه بدتر با نگاههای پرسشگرانه ی دیگران روبرو شده است و نمی تواند حتی از خودش دفاع کند! این بود که امروز سرجایش برش گرداندم تا یاد بگیرد که باید عادت کند و دوران لاابالی گری به سر اومده است!

فقط کمی کنجکاو شدم ببینم این ایده از کجا نشأت گرفته که دیدم بله باز هم از این مصری های تمدن باز بوده است...

برای خواندن تاریخچه ی حلقه به عنوان سمبل ازدواج اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 20 بازدید