بی خوابی شب جمعه!

ساعت حدود 4 صبح است و من از سر درد کلافه ام. بی خوابی امشب من را یاد دوره ای طولانی از بی خوابی ها انداخت که تا آفتاب طلوع نمی کرد و هوا کمی روشن نمی شد نمی توانستم بخوابم. آن موقع ها هر چیزی را برای تحمل شبهای دراز تنهایی ام امتحان کرده بودم. مدتی رادیو همبسترم بود و موج FM و  برنامه های مزخرف شبانه اش.  مدتی mp3 player بود و موسیقی فیلم "زندگی دوگانه ورونیک" که چند بار از سر گوشش می دادم تا چشمهایم سنگین شود. اما عوض اینکه خواب به چشمم بیاید اشک می آمد و بی خواب ترم می کرد...

از دیشب حرفها و نوع برخورد و لحن  آقای روانشناس دارد عین مته مغرم را سوراخ می کند. من چه خوش خیال بودم که فکر می کردم جماعتی عاقل و روشنفکر و دلسوز نشسته اند درد مردم را درمان کنند و یادم رفته بود با چه ابله هایی سروکار دارم. با خودم گفتم در مورد این موضوع خاص سراغ روانشناس مرد می روم که حتما از یک زن کمتر در مورد من سوء برداشت می کند و برخورد منطقی تری دارد! نمی دانستم آقا زبان و اصطلاحاتش هم با عامه فرقی ندارد چه برسد به... روانشنانسی که به خاطر مراجعه دائم نزد یک روانشناس دیگر شما را با اکراه بپذیرد بهتره است پایش را از علم روانشناسی بکشد کنار. برخوردش با من طوری بود که انگار با یک روسپی بالقوه طرف است!! به حدی عصبانی بودم که بعد از جلسه به اصطلاح مشاوره عوض آرام تر شدن ساعتها در خیابانها گشتم و  کمی با خودم فکر کردم. بعد از مدتها رفتم لابه لای جمعیت تو مترو و یاد گذشته ها کردم ...

وقتی در ارزش داشتن چیزی شک می کنی کافی است کمی از فضایش فاصله بگیری و از دور بهش نگاه کنی تا زیبایش را بهتر ببینی. اینطور فرق بین داشتن و نداشتنش بهتر برایت محرز میشود . بعضی وقتها آنقدر بودن یک نفر برایمان عادی شده که نبودنش را فراموش کرده ایم و یادمان رفته او را از بین چندین و چند نفر پبدا کرده ایم. بعد دچار این سوء تفاهم میشویم که صدها نفر دیگر منتظرند تا ما را همانقدر دوست بدارند و ما هم دوستشان بداریم و دقیقا همان آدمی باشند که ما می خواهیم!!

با خودم گفتم همیشه که نباید همه چیز تا این حد تحلیل کرد. فرض که هزار  انگیزه ی ناخودآگاه در این تصمیمم است و  ازش بی خبرم! فرض که سال دیگر این موقع ها تحمل این زندگی برایم ناممکن شده و نمی توانم ادامه بدهم!فرض که  روزی می رسد  می بینم آنقدر عشق در زندگی ام نیست و می خواهم تنها باشم! همان موقع برای همه ی این ها تصمیم خواهم گرفت. همیشه وقت برای یک شروع دوباره هست. مهم این است که الان کفه ای که  عشق دارد، سنگینی می کند. اگر قراره است 3 سال هم طول بکشد همین 3 سال را خوش باش که کسی از فردایش خبر ندارد...

هوا کم کم دارد روشن می شود و آنقدر آرامش پیدا کرده ام که بتوانم بخوابم....


 

/ 0 نظر / 7 بازدید