قصّه ی عمّه خانم!

عمّه خانم مُرد! وقتی شنیدم گفتم لابد یک نفر از خاندان بزرگ پدری خوش مزگی کرده و باز قصّه ی مرگ عمّه خانم را سر زبان ها انداخته! بیچاره البته صد و دو سه سالی بیشتر نداشت! آنهم نه از آن صد و دو سه ساله هایی که فکر کنید عصایی از پوست گردو دست می گیرند و شق و رق راه می روند و از خاطرات جنگ جهانی اول می گویند. نه....!! اصلا صحبت این حرفها نبود! عمّه خانم سالها بود که کرک و پرش ریخته بود و دل و دماغی برایش نمانده بود. دل و دماغ هم چه عرض کنم، سالها بود که نه می شنید و نه حرف می زد و نه کسی را می شناخت. از وقتی من به یاد دارم، یعنی از بیست و سه چهار سال پیش عمّه خانم تکّه گوشتی بود افتاده بر مبلی از پارچه ی مخمل آبی و با گردنی که به چپ کج می شد زل می زد به موزاییک های کف سالن. دو سه باری از سکته جان به در برده بود و تنها نفسی داشت که گاه می رفت و گاه می آمد.

قصّه ی خانه ی عمّه خانم قصّه ی یکسال و دو سال نبود! از وقتی من به یاد دارم، یعنی از بیست و سه چهار سال پیش عید که می آمد، سال تحویل شده و نشده لباس پلوخوری می پوشیدیم و شیک و پیک می کردیم و با یک گلدان گل بنفشه می رفتیم دست بوس بزرگ خاندان. بهجت الملوک اصل تبریزی، دختر بزرگ سرهنگ امیر قلی خان اصل تبریزی.

عمّه خانم با چهار دختر  از بخت برگشته یکی خوشروتر از دیگری در خانه ای حوالی خیابان جلفا زندگی می کرد. کوچه ای برِ رودخانه ای که بعدها بر آن اتوبانی ساختند و گفتند اتوبان شهید همت. دو سه باری که زنگ می زدیم و به در می کوفتیم و سنگ به شیشه می انداختیم گوش یکی از دخترها می شنید و در را به رویمان می گشود.  با اخم تخم فراوان استقبال نه چندان گرمی از ما می کرد که یعنی این چه وقت آمدنست؟!دیر می رفتیم یکجور، زود می رفتیم جور دیگری بساط اخم و تخمشان به راه بود و این همه سال نفهمیدیم وقت مناسب برای شرفیاب شدن چه وقت است! پا در خانه نگذاشته با زهرچشم کفشهای نو را از پایمان می کندند و پیاده راهی تخت پادشاهی می شدیم. عمّه خانم به عادت همیشه سرتا پا سیاه روی مبل پارچه مخملی نسشته بود و ما به زور بوسه ای بر دستش می زدیم و عید مبارکی می گفتیم و دست به سینه کنجی می نشستیم. باقی دخترها تا بیگودی از سر می کندند و زیر شلواری از پا در می آوردند و شانه ای بر سر و زلف خود می کشیدند نیم ساعتی طول می کشید. آن موقع بود که افتخار می دادند و یکی یکی تشریف فرما می شدند. ما هم هی می نشستیم و برمی خاستیم و خم و راست می شدیم تا خدای ناکرده به گوشه ی قبایشان بر نخورد.

کم سن و سال ترینشان پنجاه را داشت و آن همه که در کار و بار دبدبه و کبکبه  داشتند از اخلاق و روی خوش بی بهره بودند. ته تقاریشان که مهین دخت خانم بود و انگار موی مدل گوگوشی اش هرگز بلند نمی شد در دفتر هواپیمایی ایران بروبیایی داشت. تا می نشست از فرنگ می گفت و سفرهای نکرده اش و چنان بادی به غبغب می انداخت انگار پا بر کره ی ماه گذاشته بود! این سالهای آخر که خرده ذوقی نشان می داد و اتودی می زد و رنگی می ریخت خلقش کمی برگشته بود و گاه لبخند کمرنگی می زد. دیگری نصرت خانم بود که بردن نامش هم مو بر تن سیخ می کرد. ناظم دبیرستانهای دخترانه بود و  غلط نکنم نفرین چندین و چند هزار نفر پشت سرش بود. هر چند بر و رویی داشت و گویی نگویی لعبتی بود ولی دست میر غضب را هم از پشت بسته بود. آن یکی پری دخت خانم بود. از دور دل می برد و از نزدیک زهره! اندام خوش فرم و گیسوان بلند طلایی رنگش رشک بر دل هر زنی می گذاشت ولی بیچاره پاک پیر شده بود و صورتش هزار چین و چروک داشت. سابقا سرپرستار بیمارستان بود و نمی دانم از رو طبعش بود یا اقتضای شغل دلش کمی به رحم بود. گاه می گفت و می خندید و گاه از ترس آنکه نکند دور برداریم چشم غرّه ای می رفت! آخری که در اصل می شد اولی که دیگر آینه ی دق بود. عفت خانم! انگار کلفت خانه بود و می پخت و می شست و می رُفت و لام تا کام حرفی نمی زد. یعنی مجالش نمی دادند. کارش این بود هی بنشیند و سرتا پا براندازمان کند و پوزخند بزند.

خلاصه ما هر چه خواستیم این رسم را از بیخ براندازیم و هرسال سر از آن خانه ی مرگ در نیاوریم نشد! می گفتند احترام بزرگتر واجب است و وظیفه حکم می کند! باید می رفتیم تا به رسم هر سال ما را هم به سان خواستگارهای از همه جا بی خبرشان بی نصیب نگذارند. درد و مرضی نبود که به ما نچسبانند و عیب و ایرادی نبود از ما نگیرند و ما هی زبان به دهان می گرفتیم و گوشه لب به دندان تا این نیز بگذرد.

این بار اما عزارئیل به فریادمان رسید. ما که هزار بار عزای عزای عمّه خانم را گرفته بودیم و سالها بود چند دست لباس سیاه بی عیب و ایراد کنار گذاشته بودیم پاک جا خوردیم. عمّه خانم ماهها بود مرده بود و دخترها بعد این همه سال برو بیا نه کسی را خبر کردند و نه آگهی تدفینی و نه مراسمی و نه چیزی . تنها به خاکش سپرده بودند و درِ آن خانه برای همیشه بسته شد و خودشان رفتند که فراموش شوند.

/ 4 نظر / 5 بازدید
صراحی

باز هم مثل همیشه من رو شگفت‌زده کردید! یک متن فوق‌العاده و تکنیکی بر اساس منحنی فری تاک با استفاده از ابزارهای نشان دادن و گفتن. و از همه مهم‌تر خلق شخصیت در یک متن حدودا یک صفحه‌ای. واقعا جای تبریک و تحسین دارد

بوی عود عطر ارل گری

قصه ی عمه خانوم واقعی یا خیالی جذاب و گیرا بود.

nika

jaleb bod dastet dard nakone [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]