باشد دیدار ما روی همین صندلی ها

روی صندلی چوبی زرد و رنگ و رو رفته ای نشسته ام. منتظرم تا یک امضا تاریخ پایان یک دوره از زندگی ام را تعیین کند. یک دوره ی بلند 9 ساله که انگار نه انگار یک دهه از عمرم را در دل خود جای داده است. یک دهه از جوانترین، هیجان انگیزترین و در عین حال غمگین ترین لحظه های زندگی ام . 9 سال است دانشگاه با همین صندلی های زرد چوبی و همین دیوارهای دود گرفته و راه پله های پت و پهن با آن موزاییک های بد رنگ و قواره خانه ی دوم من است. 9 سال است نیمی از خاطرات زندگی ام از لابه لای درز همین درو دیوارها و راه پله ها بیرون می آید.

به این خانه خو گرفته ام. به همین بی خیالی که در فضایش موج می زند. به همین نیمکت ها و تخته های سیاه و سفید، به اعلامیه ها و اطلاعیه هایی که گاه و بیگاه به درودیوارش می کوبند، به دیدن آدمهایی که رویاهای بزرگ در سر می پرورانند و به محوطه های دلبازی که این موقع سال انگار خاک مرده درآن پاشیده اند، پرنده پر نمی زند.

در همه ی این سالها دانشگاه را در یک گوشه ای از زندگی ام نگه داشتم، برای رهایی. درست مانند دنیای خیالی کتاب ها و فیلم ها و درست مانند دنیای مجازی اینترنت، دانشگاه برایم دنیای جدایی بود. جدایی از اجتماع متعفن و متظاهری که جز روزمرگی چیزی برایم ندارد. رهایی از تکرار و دل مشغولی هایی از جنس معیشت.

دیر یا زود به این خانه برمیگردم. این بار اما به دنبال چیزی که روحم را سیقل دهد و اندکی آرامم کند. باشد دیدار ما روی همین صندلی ها از جنسی دیگر.

/ 1 نظر / 7 بازدید
زخمی

خوش به حالت که دانشگاه برایت مامن بود... برای من اما فضای متعفنی بود از هنجارهای متعفن. حالا که می بینم باید از سر ناچاری به آن دنیا برگردم که نه هجوم بیاورم امیدوارم اینبار عینکی که تو به چشم داری به صورت من هم بنشیند.